Somatinių mokymų seminarai Vilniuje 2019m
 
Vasario m. 16-17 d.d. somatika pagal T. Hanna su E.Silberstain
Kovo m. 30-31 d.d. somatika pagal T. Hanna su E.Silberstain
Gegužės m. 23-25 d.d. M. Feldenkraiso metodas su A. Muller
Birželio m. 8-9 d.d. somatika pagal T. Hanna su E. Silberstain
Spalio m. 5-6 d.d. somaika pagal T. Hanna su E. Silberstain